hiking vs trekking

Giải đáp khác biệt giữa HIKING, TREKKING, và MOUNTAINEERING

Các thuật ngữ Hiking, Trekking, Mountaineering thường xuyên được nhắc tới, nhưng hầu hết mọi người vẫn chưa tỏ tường được sự khác biệt giữa ba hoạt động dã ngoại (hoạt động outdoor) đầy thú vị này để chọn lựa ra hoạt động phù hợp với bản thân nhất.