Tại sao bạn nên sử dụng bình giữ nhiệt khi đi leo núi?